Nënkryetarja Lukarevska theksoi se me Propozim-buxhetin për vitin 2023, i cili tashmë është në procedurë parlamentare, parashikohen mjete të mjaftueshme për rritje të re të pagës minimale, si dhe për rritje të re të pensioneve, sipas metodologjisë së re.